Samuelin Poloneesi bakgrund

Samuelin Poloneesi & Vinterstämma 16.-18.3.2018 Helsingissä, Helsingfors

Samuelin Poloneesi är årets största evenemang inom Suomen Kansanmusiikkiliitto och den hålls årligen på olika platser i Finland. Samuelin Poloneesi år 2018 arrangeras tillsammans med Vinterstämman i Helsingfors i samarbete med Uudenmaan kansanmusikkiyhdistys och Finlands svenska spelmansförbund. Årets teman är finlandssvenskhet, nyländsk folkmusik och ”Med alla kryddor – levande traditioner i folkmusik och folkdans”. Under Samuelin Poloneesi firas även det 50-åriga Suomen Kansanmusiikkiliitto.

Spelmansgrupperna har många möjligheter att framträda. Du kan anmäla dig/din grupp till Polonäsklubben på fredag och lördag, till barnkonserten, till PR-spel, Spelmansparaden, Folksångskyrkan, huvudfestens allspel eller aulaspel. Dessutom finns det många möjligheter till buskspel. Mera information om spelmansanmälan här.

Samuelin Poloneesi & Vinterstämma 2018 -program

 

Bakgrund

Samuelin Poloneesin yhteissoitto 1972. Kuva: Tapio Rantakari.

Samuelin Poloneesi är en melodi i den äldsta finska notboken som innehåller folkmusik och som gavs ut år 1809. Den melodin har fått ge namn åt det nationella folkmusikevenemang som har hållits sedan år 1972.

De tio första åren spelades Samuelin Poloneesi i Finlandiahuset i Helsingfors. År 1982 började Poloneesi vandra runt om i landskapen, men återvände ändå vart tredje eller vart femte år till Helsingfors. Samuelin Poloneesi har hittills hållits på orterna Lahtis (1982), Uleåborg (1983), Villmanstrand (1984), Tammerfors (1985), Helsingfors (1986), Kuopio (1987), Jyväskylä (1988), Åbo (1989), Seinäjoki (1990), Helsingfors (1991), Idensalmi (1992), Kuusankoski (1993), Björneborg (1994), Tammerfors (1995), Helsingfors (1996), Uleåborg (1997), Helsingfors (1998), Jyväskylä (1999), Helsingfors (2000), Seinäjoki (2001), Helsingfors (2002), Kuopio (2003), Salo (2004), Helsingfors (2005), Joensuu (2006), Rovaniemi (2007), Björneborg (2008), Helsingfors (2009), Kaustby (2010), Nyslott (2011), Helsingfors (2012), Fredrikshamn (2013), Raumo (2014), Helsingfors (2015), Karleby (2016), Kuopio (2017) 0ch Helsingfors (2018).

Samuel Poloneesi är en finländsk folkmusikfest, som varje år presenterar det bästa inom folkmusik och samlar hundratals spelmän. Konsertutbudet är intressant, fräscht och högklassigt. Folkmusikens hela brokiga utbud av idag lyfts fram, såväl som unga gränsöverskridande grupper som traditionella spelmansgrupper och enskilda mästare. En viktig del av söndagens Samuelin Poloneesi-konsert är spelmännens allspel där flera hundra spelmän framför, förutom melodin som har gett namn åt evenemanget, också årets allspelsmelodier som representerar det arrangerande landskapet.