Saavutettavuus / Tillgänglighet

Saavutettavuus / Tillgänglighet:

Balderin sali / Balders sal

Balderin salissa on erityisryhmiä huomioitu porraskiipijällä, jonka avulla saliin saapuminen on mahdollista pyörätuolilla.
Balders sal har en trappklättrare.

Ritarihuone / Riddarhuset

Ritarihuoneella on erityisryhmiä huomioitu eri kerrosten välillä kulkevalla hissillä.
Ridderhuset har en hiss.

Savoy-teatteri / Savoy-teatern

Savoy-teatterin saavutettavuudessa on huomioitu erityisryhmät. Savoy-teatterin sisäänkäynti on varustettu luiskalla. Aulatiloissa on naulakko sekä lipunmyynti. Kumpaankin on esteetön kulku. Parvekkeelle pääsee vain portaita pitkin.

Pyörätuolipaikat

Salin permantopaikoille pääsee hyvin pyörätuolilla. Pyörätuolipaikkoja on 4 ja ne sijaitsevat permannolla penkkirivien päädyissä. Savoy-teatterin tapahtumiin pyörätuolia käyttävän avustaja pääsee ilmaiseksi.
​​​​​​​
​​​​​​​Porrashissi

Aulatiloista on porrashissi ravintolatiloihin, mutta ravintolaan pääsee esteettömästi permannon kautta esim. väliajalla. Mikäli tarvitset porrashissiä, pyydä vahtimestaria sitä käyttämään.
Inva-WC

Aulassa naulakkojen läheisyydessä on yksi inva-WC.
Induktiosilmukka

Salissa on induktiosilmukka, jonka avulla kuulokojeen käyttäjä voi kuunnella vahvistettua ääntä ilman taustamelua. Induktiosilmukkamme toimivat parhaiten (kentänvoimakkuuden vaihtelu alle +/- 5 db) permannon riveillä 1–6 ja permannon riveillä 7–10 paikoissa 1–10 ja 22¬–31. Parvekkeella ei ole kuuluvutta.

I Savoyteaterns tillgänglighet har specialgrupper beaktats. Ingången till Savoyteatern har en ramp. I vestibulutrymmena finns en garderob samt biljettförsäljningen. Båda är tillgängliga. Balkongen nås endast längs trappor.

Rullstolsplatser

Salens parterrplatser är lättillgängliga med rullstol. Det finns fyra rullstolsplatser i änden av bänkrader på parterren. En rullstolsbunden persons assistent har fritt inträde till Savoy-teaterns evenemang.
Trapphiss

Från vestibulutrymmena finns det en trapphiss till restauranglokalerna, men restaurangen är tillgänglig utan hinder från parterren under pauserna. Om du behöver trapphissen, be att vaktmästaren hjälper till.
Handikapptoalett

Det finns en handikapptoalett nära garderoben i vestibulen.
Induktionsslinga

I salen finns en induktionsslinga som kan användas av personer som har hörapparat för att lyssna på förstärkt ljud utan bakgrundsbuller.

Savoy-teaterns induktionsslingor fungerar bäst (fältstyrkans variation under +/- 5 dB) på parterraderna 1–6 och parterraderna 7–10 på platserna 1–10 och 22­–31. På balkongen finns ingen hörbarhet.

Ravintola Kaisaniemi / Restaurang Kajsaniemi

Ravintola Kaisaniemen konsertit tapahtuvat rakennuksen maantasolla sijaitsevassa kerroksessa.
Restaurang Kajsaniemis konserter äger rum på första våningen.