Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10§ mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Kansanmusiikkiliitto ry
Hämeentie 34 D
00530 Helsinki

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Päivi Ylönen-Viiri

3. Rekisterin nimi

Suomen Kansanmusiikkiliiton verkkokaupan asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään verkkokaupan tilausten sekä muiden ominaisuuksien toimittamista sekä niiden tilastollista seurantaa varten. Mikäli asiakas ei erikseen tätä kiellä, voidaan henkilötietoja käyttää verkkokauppaan liittyvien tietojen ja tarjousten välittämiseen asiakkaalle. Rekisterin tekninen hallinnointi on ulkoistettu verkkokaupan teknisestä toteutuksesta vastaavalle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Etunimi, Sukunimi, Sähköpostiosoite, Yrityksen tai yhteisön nimi, Osoite, Puhelinnumero, Maa, Tilaushistoriatiedot, Tiedot maksutavasta

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä käytetään asiakkaan asiakaspalvelutapahtuman aikana antamia sekä syntyviä tietoja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta edelleen kolmansille osapuolille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietojärjestelmässä pidettävät aineistot on suojattu fyysisesti ja ohjelmallisesti tarkoituksenmukaisella tavalla ja niitä pääsee käsittelemään vain rajattu henkilöstö.